Tím Yêu Thương

1.500.000 đ
Product Code: 150535

Remaining quantity: 100

Number of people booked: 0

Lưu ý: đang trong cao điểm dịp lễ 20/10, giá hoa tại Lahamia có thể thay đổi do biến động giá nguyên liệu đầu vào. Chúng tôi sẽ xác nhận đơn giá chính xác của các sản phẩm khi quý khách đặt hàng.
Sau 20/10, giá hoa sẽ trở lại mức giá bình thường.